Blood Pressure Formula

0.3 lb
$40.00
Shipping calculated at checkout.

This formula help to balance blood pressure. 

Ingredients: Sheng di huang, Huai Niu Xi, Dai zhe shi, Ju hua, Gou teng, Di long, Long gu, Mu li, Mai ya, Shi jue ming

How to take it:

Mix one table spoon powder herbs with hot water, and  drink twice a day. 


Customer Reviews

Based on 1 review Write a review